THORIAN TRADE, a.s. FIRST Austria

Velkoobchod - maloobchod
Audio-video, domácí spotřebiče

CENOVÁ AKCE

Obchodní podmínky


ÚVODNÍ STRÁNKA TROUBY, VAŘIČE MIXÉRY, ŠLEHAČE TOUSTOVAČE KONVICE, VÁHY VENTILÁTORY, VYSAVAČE ŽEHLIČKY FÉNY, STŘIHAČE VÁHY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKT

THORIAN TRADE, a.s.
U tvrze 12
Praha 10 - Malešice
tel.: +420 274 777 163
mobil: +420 602 366 384
e-mail: thorian.trade@seznam.cz

Pronájem limuzín TATRA 613 s profesionálními řidiči
Platební podmínky - možnosti provedení plateb za zboží:
 • Platba v hotovosti na provozovně
 • Platba v hotovosti našemu pracovníkovi při dodání zboží
 • Po dohodě platba převodem na náš účet

 
Doprava

Dopravu po Praze a nejbližším okolí provádíme zdarma při nákupu nad 5.000,- Kč (včetně DPH)

 
Reklamace

Reklamace vyřizují specializované servisy, jejichž seznam je součástí návodu k výrobku.
Sběrna pro opravy (záruční i pozáruční) výrobků námi dovážených (tj. výrobků značky FIRST a HONEYWELL) je na naší provozovně (Praha 10, U Tvrze 12), nebo se můžete obrátit přímo na náš servis (JV SERVIS, Praha 9, Na břehu 23).

 
Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

 • Děkujeme za Váš nákup u firmy THORIAN TRADE, a.s.. Naším přáním je Vaše maximální spokojenost. Rádi bychom Vám proto poradili a upozornili Váš na několik důležitých skutečností:
 • Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci
 • Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod v českém jazyce a důsledně se jím řiďte
 • Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.
 • Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. Doporučujeme vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vzniku škody na výrobky. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční podmínky

Záruční doba na výrobek je 24 měsíců od data zakoupení výrobku.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním (§619, odst. 2 Občanského zákoníku)
Za obvyklé používání v tomto smyslu firma považuje zejména, pokud výrobek:

 • Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou je pro spotřebitele závazný
 • Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem
 • Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
 • Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkrat na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
 • Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
 • Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zumi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen
 • Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (například baterie). Firma THORIAN TRADE, a.s. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobků vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní
 • Není mechanicky, tepelně, nebo chemicky poškozen, neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby nebo šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího
 • Je používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
 • Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícímu provozu v domácnosti
 • Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l)

Za rozpor s kupní smlouvou (§616, odst. 3 Občanského zákoníku) není firmou THORIAN TRADE, a.s. považováno:

 • Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené ovvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel)
 • Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku
 • Změna barvy topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch
 • Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem
 • Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů
 • Ukončení životnosti některých částí (UV trubice 500 hodin, IR žárovky 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů)

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma THORIAN TRADE, a.s. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§616 OZ, odstavec 4, směrnice EU 1999/44/ES článek 3, odstavec 6, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží)

© 2014 THORIAN TRADE, a.s., Všechna práva vyhrazena.